Hvidvask, USA lægger også pres på Cypern

Cypern Nationalbank Foto- TourinNicosia

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU 

Rusland: Herhjemme er Danske Bank som bekendt i søgelyset, når det gælder hvidvask. Men Washington lægger nu også pres på cypriotiske banker og regeringen for at få lukket russiske oligarkers konti. Også det sker med henvisning til hvidvask. Presset fra USA bekommer ikke de cypriotiske myndigheder vel, skriver Gazeta Wyborcza i sit ”Wall Street” tillæg 6.-7. oktober.

Presset på Cypern skal ses i lyset af de seneste skærpelser af de amerikanske sanktioner mod Rusland, som især er rettet mod russiske oligarker og kredsen omkring Putin og ad den vej svække ham politisk. Cypern har været storaftager af russiske investeringer. USA og Rusland har deres indbyrdes økonomiske krig, og vi er en del af den, udtaler generaldirektøren for Bank of Cyprus John Hourican.

Højtstående folk fra den amerikanske administration har besøgt Cypern for at lægge ekstra pres. Blandt andet forlanges udleveret navnelister for mistænkte russiske oligarker. I artiklen nævnes andre banker, bl.a. i Letland, der er blevet ramt af amerikanske sanktioner, men ikke sagen om Danske Bank. Som sagt har de nære forbindelser mellem Cypern og Rusland eksisteret i adskillige år.

Rigtig mange turister har slået sig ned på solskinsøen og også investeret her. Under finanskrisen 2008-09 blev Cypern ramt hårdt, men fik del i en redningsplan fra IMF og EU. Også Rusland tog del. Russere måtte gå med til en ”bail-in” procedure, fik til gengæld for tab af indskud ret værdiløse andele i banker.

Efter finanskrisen gik Cypern med til at begrænse økonomiske ”off-shore” aktiviteter, for en stor del var gennemført af russere. Tilbage stod cypriotiske banker med andele, der nu for en stor del var ejet af russere. Bank of Cyprus blev efterfølgende ledet af russeren Vladimir Strzalkowski og den amerikanske investor Wilbur Ross, men det samarbejde holdt ikke i længden.

Efter presset har myndigheder lukket flere ”facade selskaber” og gennemført samtaler med indehavere af konti i bankerne. Russiske oligarker på ferieøen er stadig aktive, men myndighederne siger, at de har fuld kontrol. Som det iflg. ”Wall Street” artiklen er blevet sagt fra cypriotisk side, russerne opbyggede Cyperns økonomi, og vi kan jo ikke bare lukke bankerne, smide russerne ud og vende tilbage til igen kun at dyrke agurker.

Om det amerikanske pres på Cypern, og for den sags skyld andre banker i Europa kun er rettet mod hvidvask stammende fra Rusland, berettes der ikke om i artiklen. Som bekendt var der før, omkring og efter finanskrisen omfattende kapitaleksport og givetvis også hvidvask fra flere andre oligarkisk styrede lande, eksempelvis Georgien, Ukraine og Moldova.

Share This