Hviderusland i økonomisk vækst

En bybillede fra Minsk Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor i Statskundskab, SDU

Hviderusland: Hviderusland opnåede i 2017 en økonomisk vækst på 2.4 pct., hvilket er det første positive resultat siden 2014. Det skriver det polske Center for Øststudier (OSW) i en analyse. Kendetegnende for 2017 var en opadgående tendens i industriproduktionen, lav inflation og en forholdsvis stor beholdning af valutareserver. Inflationen faldt til det rekordlave niveau, 4.6 pct. Eksporten steg i 2014 med 24 pct.

Den opadgående tendens i økonomien skyldes meget de stigende verdensmarkedspriser på olie og gas og deraf følgende større salg af forarbejdede olieprodukter, som er en stor eksportvare for Hviderusland. Den petrokemiske industri er en betydningsfuld sektor i Hviderusland. Den står for 20-25 pct. af den samlede eksport. I den forbindelse har det haft stor betydning, at Rusland og Hviderusland i april 2017 blev enige omomfanget og priserne på russiske leverancer af olie og gas.

Nationalbankens inflationsbekæmpende pengepolitiske indgreb har også haft en positiv effekt, siges det i analysen. Dybe strukturelle reformer har vi ikke været vidner til, men der er dog blevet indført administrative lettelser for oprettelse af nye mindre og mellemstore virksomheder, fx inden for IT sektoren.

Parallelt med den statsstøttede industrisektor søges oprettet en større privat parallelsektor, der så at sige står på egne ben. Den tunge underskudsgivende industri bliver stadig understøttet via statstilskud. Lukasjenko tør ikke andet, for massefyringer her vil føre til social uro. Statssubsidierne udgør samlet godt 2 pct. af det samlede nationalprodukt. Målet er at få tallet bragt ned.

Share This