Hvad betyder den ny konvention om Det Kaspiske Hav?

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Iran/Rusland/Kazachstan/Turkmenistan/Aserbajdjan: Den 12. august underskrev de fem stater der grænser op til Det Kaspiske Hav, Iran, Rusland, Kazachstan, Turkmenistan og Aserbajdjan, i byen Aktau i Kazachstan en konvention, der efter planen skal skabe mere klarhed om grænsedragningen i Det Kaspiske Hav og skabe en ny “legal status” for området.

Præsidenterne for Rusland og Kazachstan, Vladimir Putin og Nurzultan Nazerbajev gik så langt som til at kalde aftalen “epokegørende” og for en “grundlov” for regionen. Det skriver Arkady Dubnov Carnegie Endowment i en analyse.

Forhandlingerne om konventionen har varet i to år.  Ikke alt er afklaret. Aftalen er ret bredt affattet og skal derfor suppleres med flere konkrete delaftaler. Først når de forhandlinger er afsluttet, har vi en varig retsorden for området.

Omkring grænsedragningen har det helt store spørgsmål været, om Det Kaspiske Hav skal betragtes som et “hav” eller som en “sø”. Er der tale om et hav, har vi at gøre med et 12-15 nautiske mil territorialkrav og med en 10 mil fiskerizone. Er der derimod tale om en (ind)sø skal havterritoriet deles lige mellem de fem lande.

Så landene har forskellige interesser, og skal i videre forhandlinger skal finde frem et kompromis. Iflg. aftalen opgiver Rusland sit veto mod, at Turkmenistan eksporterer gas til Europa via den transkarpatiske ledning, der skal forbinde Turkmenistan og Europa og således  konkurrere med russisk gas. At Rusland har accepteret skyldes formentlig, at turkmenisk gas mest vil konkurrere med den (flydende) gas (LNG), som USA satser stærkt på at sælge til Europa.

Afgrænsningen af fiskerettighederne skal også forhandles videre, men her er forventningerne til en hurtig aftale større. For Rusland og Iran har det været meget vigtigt også at få bestemmelser ind, der begrænser udenforstående magters, her tænkes primært på USA’s adgang til Det Kaspiske Hav, især er de imod militær adgang. Både Iran og Rusland har som bekendt et spændt forhold til USA, begge lande er jo blevet ramt af nye amerikanske sanktioner.

Share This