Ad

Holocaust-hykleri i øst og vest

Treblinka Foto- ukendt

Af Peter Tudvad

Med rette kan man diskutere og sågar forarges over den nye polske Holocaust-lov, der kriminaliserer enhver omtale af jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig som befordret og udført af polakker. Men man kan og bør også diskutere den politiske uvilje til i Tyskland at beskæftige sig med krigens glemte ofre: alle de polakker og andre slavere, som tyskerne systematisk forfulgte og gladeligt ekspederede i millionvis.

Bevares, med liturgisk regelmæssighed og andagt bekender man i Berlin fortidens synder, men når det kommer til at donere de fornødne midler til vedligeholdelse af museale mindesteder med navne som Belzec, Sobibor og Treblinka, og når det kommer til oplysning om Det Tredje Riges mange andre forbrydelser hinsides Oder-Neiße, har man ikke agt, som man har magt.

Også på denne måde har et mentalt jerntæppe lagt sig over Europa og skilt kontinentet i øst og vest. Herom skriver den tyske historiker Stephan Lehnstaedt, professor ved Touro College Berlin, i Tagesspiegel den 12. marts:

“De ‘glemte ofre’, som begrædes rituelt, er faktisk millioner af mennesker. Stederne, hvor de blev myrdet, ligger næsten udelukkende i det østlige Europa. Men dér er de for tyskerne ude af øje og ude af sind. Vi arrangerer et Holocaust-minde light, som er meget billigere: Kun Auschwitz og Yad Vashem får fast midler fra forbundsrepublikken. Men de udryddelseslejre, som opererede i Polen under ‘Aktion Reinhardt’ – Belzec, Sobibor und Treblinka –, og hvor tyske gerningsmænd myrdede omkring 1,8 mio. jøder, bliver kun støttet efter ansøgning, undtagelsesvis og med ubetydelige summer.”

Vel stilles der mange ublu krav til Tyskland med henvisning til dets fortid, ublu, fordi denne fortid ligger trekvart århundrede tilbage. Men forventningen om, at netop Tyskland finansierer og fordrer mindet om tyske forbrydelser, er ikke ublu. “Aldrig mere Auschwitz!” Let at sige – alt for let, hvis man ikke vil betale for at holde mindet i live om det, som vitterligt var: en tysk udryddelseslejr blandt så mange andre i det tyskbesatte Polen.

Kommentarer