Hollandsk organisation arbejder på folkeafstemning om Montenegros NATO medlemskab

NATOs generalsekrtær, Jens Stoltenberg. Foto: NATO

Montenegro: En sammenslutning af diverse hollandske anti-NATO organisationer under navnet The Neutrality Union er i fuld gang med at indsamle underskrifter til afholdelse af folkeafstemning om Montenegros medlemskab af NATO, skriver Balkan Insight.

Holland og Spanien er de sidste to lande, der mangler at ratificere Montenegros medlemskab af NATO. Gruppen meddeler Balkan Insight, at den vil have de nødvendige 10.000 underskrifter til at afholde folkeafstemningen den 19. april.

Holland har tidligere afholdt en folkeafstemning om EU`s samarbejdsaftale med Ukraine, hvor hollænderne sagde nej til aftalen.

Montenegros medlemskab af NATO er et kontroversiel spørgsmål i Montenegro, hvor ifølge Balkan Insight kun 39,5 procent støtter medlemskabet. Montenegros regering valgte at anmode om NATO medlemskabet på baggrund af et flertal i parlamentet og har afvist at afholde en folkeafstemning.

Ligeledes Rusland er voldsomt kritisk over for Montenegros medlemskab af NATO. ota

Share This