Frustrerede flygtninge flygter fra Finland

Illustrationsfoto: Timo Newton-Syms

Op til 1.000 irakiske asylsøgere i Finland vil flygte til Sverige. Umenneskelig behandling i Finland skulle være årsagen

Af Michael Skovgaard

Migrantkrisen: Flere svenske og finske medier beretter, at en større gruppe asylsøgere på op til 1.000 mennesker planlægger at gå over den finsk-svenske grænse ved Haparanda og Torneå i starten af september.

En af årsagerne skulle være, at mange af asylsøgerne – primært fra Irak – anser chancerne for at få asyl som værende bedre i Sverige end i Finland. Både politiet og Migrationsverket i Sverige undersøger oplysningerne og gør klar til at tage imod strømmen ved den svensk-finske grænse i det tyndt befolkede område, som ikke er underlagt kontrol.

Nuor Dawood, som er talsmand for gruppen af utilfredse asylsøgere, siger til Sveriges Radio, at der kan blive tale om op til tusind personer, som vil forhandle med finsk politi og derefter fortsætte turen til fods ind i Sverige.

I et indlæg på Facebook forklarer Dawood, at politibrutalitet og umenneskelig behandling fra de finske myndigheders side er hovedårsagen til beslutningen.

En talsmand for Migrationsverket oplyser dog, at de fleste kan forvente at blive sendt tilbage igen, da Sverige henholder sig til Dublin-konventionen. Derfor vil flygtninge, som har søgt om asyl i Finland, blive afvist eller sendt tilbage igen.

Share This