Forholdet mellem Ungarn og Rusland, hvor ”venskabeligt” er det?

Viktor Orbán og den russiske præsident Vladimir Putin under et besøg i Moskva Foto: CC-BY Kremlin.ru

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/Ungarn: Den sidste russiske/sovjetiske soldat forlod Ungarn i 1991, men 47 år med sovjetiske soldater på ungarsk jord har sat sig dybe spor. Men som sagt af András Vaski (”Hungary Today”, 16.11.20) er Ungarns forhold til Rusland i dag ikke kun bestemt ud fra historiske minder og traumer. Viktor Orban har ikke veget tilbage for at betegne Ungarns forhold til Rusland som ”positivt” og endda betegnet Rusland som et ”succesfuldt illiberalt samfund”.

Som Rusland er Ungarn blevet mødt med kritik, når det gælder mediepolitik, religion, LBGT rettigheder og ”rule og law”. Ét af mange eksempler på Orbáns ”pragmatisme” er samarbejdet med Rusland om udbygning af Paks II atomkraftværket. Projektet koster Ungarn rundt regnet 12 mia. euro, og de 80 pct. er lån fra Rusland.

Ungarn forhandler lige nu med Rusland om at afprøve den russisk producerede vaccine mod COVID-19. Overordnet betragtet er Ungarns forhold til Rusland en balanceakt. Ungarn satser på flervektor-politik, på samme tid at have tættest mulige relationer til EU, USA, Rusland og Kina.

Forholdet til USA kan blive mere anstrengt med Biden som præsident. Der har hen ad vejen været kurrer på tråden i Ungarn-Rusland forholdet. Seneste eksempel er afsløringen af en statue af USA’s eks-præsident George H. W. Bush på Frihedspladsen i Budapest. Statuen er placeret tæt på et mindesmærket for ofrene for det Orbán kalder den nazistiske besættelse og tæt på et monument for ofrene for den sovjetiske besættelse. Dette passer bestemt ikke Moskva. Ruslands talskvinde for udenrigspolitik, Maria Zakharova har lige ud sagt, at mindesmærket for 2. verdenskrig er grov forvrængning af historien. Ungarn havde jo frivilligt valgt at alliere sig med Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig.

Den påstand er ikke urigtig. Den støttes af de fleste historikere (også) i Vesten. Dette er dog ikke ensbetydende med, at Ungarn nødvendigvis skal takke Sovjetunionen for befrielsen fra nazismen. Som andre lande i Central- og Østeuropa kom Ungarn under sovjetisk overherredømme helt frem til 1989. Jalta-aftalerne i februar 1945 var måske uomgængelige målt realpolitisk, men de var ikke udtryk for retfærdighed. Kort sagt, forholdet mellem Ungarn og Rusland er på ingen måde sort-hvidt. Politikken over for Rusland, EU, Kina og USA er ikke bestemt ud fra moral, men ud fra nationale interesser. Det gælder også i andre lande. Men nationale interesser defineres meget forskelligt.

Share This