Flere polakker vil igen gerne rejse til Storbritannien

Af Søren Riishøj, letror ved Statskundskab, SDU

Polen: Lige efter det britiske nej til fortsat medlemskab af EU (“Brexit”) faldt lysten til at emigrere til Storbritannien på grund af usikkerheden om fremtiden, men nu synes frygten at være på retur. Det fremgår af en netop offentliggjort polsk undersøgelse (“Migracje zarobkowe Polakow”), omtalt og diskuteret i de polske medier.

Lige efter Brexit faldt samlet set lysten til at rejse ud ned til 12 pct. af den voksne polske befolkning, dvs. folk i den arbejdsduelige alder, men i den sidste måling er tallet vokset til 14 pct. Hele 20 pct. har Storbritannien i dag som rejsemål, eller 5 pct. mere end for et år siden.Ønsket om at rejse til Tyskland er til gengæld dalet noget, fra 17 pct. i 2016 ned til 15 pct. i dag.

Det er især unge polakker mellem 18 og 24 år der ønsker at rejse ud, de har typisk en grunduddannelse eller kortere erhvervsuddannelse bag sig, er bosiddende i mindre byer og tjener typisk en ret lav løn, hvis de har arbejde overhovedet.

Lønfaktoren og arbejdsforhold er stadig en vigtig motivation for at rejse ud, men flere end før ønsker, som det siges i undersøgelsen, at rejse for “at se verden”, kort sagt opleve på egen krop verdenen og livet uden for Polen selv.

Emigrationen er i takt med den stigende mangel på arbejdskraft og “ældrebyrden” blevet et voksende problem for den polske regering og ikke mindst de polske arbejdsgivere.

Share This