Fire forskellige forestillinger om Ukraine

Den ukrainske hovedstad Kijev Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Her op til præsidentvalget og senere parlamentsvalget er der kommet ekstra fokus på Ukraine. For at forstå, hvad der vil ske, er det vigtigt også at inddrage emnet identitet, de konkurrerende identiteter, myter og ”fortællinger” (”narratives”) der skaber de skillelinjer (”cleavages”), der bliver afgørende på valgdagen. Vjosa Musliu og Olga Burlyuk deres deres bud i en interessant analyse i tidsskriftet ”East European Politics and Societies”.

De to forfattere skelner mellem fire ”conflicting narratives” (”fortællinger”). Den første er tesen om Ukraine som en frontlinie eller grænseland, en ”liminal category” mellem Øst og Vest”, den anden slår på, at Ukraine ikke er Rusland over for, at Ukraine er Rusland, den tredje at ”Ukraine er Europa over for, at Ukraine er ikke-Europa og endelig slår den fjerde tese på, at Ukraine er Ukraine, Ukraine er hverken Øst eller Vest, kun sig selv. Helt grundlæggende skal der svares på spørgsmålet: hvem er jeg (”self”) og hvem er de andre (”others”).

Disse fire indbyrdes forskellige teser og ”fortællinger” stødte sammen under Majdan 2013-14 og også i årene efter. Den første tese, det at Ukraine er en frontlinje og en syntese præget af både Øst, dvs. Orienten og Vest, dvs. Europa har haft stor opbakning.

Ukraines første præsident efter uafhængigheden Leonid Kravtjuk (1991-94) talte om Ukraine som en ”stødpude” (”buffer”) mellem Europa og Rusland. Efterfølgeren, Leonid Kutjma (1994-2005) bevægede Ukraine mod Vest, men mente, at Ukraines plads er i Eurasien. Dengang blev der ført multivektor-politik efter sloganet ”Øst og Vest Sammen”.

Petro Porosjenko gik væk fra tesen om Ukraine som både Øst og Vest, Ukraine skulle i stedet ”væk fra Moskva” og væk fra multivektorpolitikken. Tesen om at Ukraine er en ”liminal kategori”, slår også på, at Ukraine har været og stadig er en evig kampplads for stormagterne, især Rusland og Europa, og at systemiske forandringer ikke sker inde fra, men ude fra.

Den anden kategori, ”Ukraine som Rusland” over for ”Ukraine som ikke-Rusland”. Sidste, Ukraine som ikke-Rusland” har helt afgjort vundet terræn. Her ses Rusland som Ukraines historiske modsætning. Derfor skal Ruslands imperiale historiegrafi bekæmpes. Ukraines historie ses her som en lige linje tilbage til middelalderens Kijev Rus og det kosakiske Ukraine i det 17. og 18. århundrede. Tesen blev formuleret af Leonid Kutjma i bogen ”Ukraine er Ikke Rusland” (”Ukraina- ne Rosiia”).

I de seneste år har Porosjenko flittigt slået på ikke-Rusland tesen. For mere end 100 år siden blev samme tese lanceret af Mikhailo Hrushevsky, Ukraines første præsident. Traditioner og ritualer fra kosak-tiden blev brugt flittigt under demonstrationerne på Majdan. ”Ikke-Rusland” blev især i oprørets begyndelse forbundet med EU og Europa, som det gode (Vest) over for det onde (Øst).

Den tredje kategori, ”Ukraine som Europa, Ukraine som ikke-Europa” har været forbundet med anden kategori, ”Ukraine som ikke-Rusland”. Europa er her brugt som synonymt med ”Vest” og ensbetydende med høj kvalitet. Spørgsmålet er, hvordan ”europæiske værdier” fortolkes konkret. I det spørgsmål har EU selv store problemer i takt med populismens og det illiberale demokratis fremmarch. Mange har her forsøgt at forene kosakiske og europæiske værdier. Og Porosjenko har sagt, at vejen til Europa er vejen bort fra Eurasien, uden russisk indflydelse og som modvægt til Rusland.  

Og endelig slår forfatterne på en femte tese, ”Ukraine som Ukraine”, som afviger fra alle de foregående. Ukraines nutid og fremtid, siges det skal bestemmes af Ukraine selv, ikke ude fra. Ukraine er hverken Øst eller Vest. Den holdning vandt frem under Majdan og især efter.  Under Majdan blev det forbudt at benytte parti-flag, i stedet skulle det nationale flag og nationalsangen bruges, færre og færre EU/Europarådsflag. Af samme årsag benyttes sjældent udtrykket ”Euromajdan”, hellere ”Værdighedsrevolutionen” (”the Revolution of Dignity”) og/eller et udtryk som det ”tredje Majdan”.

”Lidelsesmyten” viger pladsen for myten om koasak-heroisme. I den ekstreme variant ses både EU og Rusland som trusler. Under et nyt ”fjerde Majdan” ville, siges det, måske ikke blot det russiske flag, også EU-flaget blive brændt. Slogans som ”Fuck the EU” er dukket op. ”Værdighedsrevolutionen” lykkedes ikke på grund af EU, men på trods af EU. I den mindre ekstreme variant er Ukraine dømt til at nærme sig Europa. Vest bruges så kun instrumentalt, ikke mere. Kort sagt er denne fjerde option i udpræget grad indadskuende (”inward-looking”).

I valgkampåret 2019 vil vi finde alle fire nævnte optioner. Den pro-russiske variant, ”Ukraine er Rusland” vil ikke kunne vinde, men de andre tre varianter vil alle i en eller anden grad appellere til vælgerne.    

Share This