Fagforening Solidaritet, også et problem for klimapolitikken

Solidarnosc ved en demonstration i 2011 Foto: Derzsi Elekes Andor

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den polske fagforening Solidaritet har som bekendt en gloværdig fortid. Med nutiden forholder det sig meget anderledes, og det skyldes i høj grad Solidaritets nære forbindelser til den siddende regering og den indflydelse, Solidaritet har fået på regeringens dispositioner. Det skriver Adam Grzeszak i det polske ugeskrift ”Polityka”.

Ét problem er fagforeningens store indflydelse på regeringens klimapolitik eller snarere mangel på samme. Solidaritet har således systematisk blokeret for initiativer til nedbringelse af luftforureningen, eksempelvis fastsættelse af skrappere normer for kvaliteten af det kul, der anvendes i kraftværkerne, og også blokeret indsatsen for at standse den omfattende ofte illegale handel med affald.

Af Europas 20 mest forurenede byer er de 16 polske! Fagforeningen har også været på banen, når det gælder fyringer og besættelse af ledende poster i kulindustrien og tilstødende brancher. Mindst 40.000 dør om året pga. luftforureningen. Solidaritet har desuden fået gennemtrumfet et forbud mod handel på søndage, for regeringen et led i at begrænse udenlandske supermarkeder og storcentres muligheder for at operere i Polen.

Det er også lykkedes for Solidaritet at få nedbragt skatten på kobber for at støtte gigantvirksomheden KGHM økonomisk. Det kniber til gengæld for Solidaritet at få fodfæste blandt de mange, der modtager deres lønninger fra det offentlige, det gælder eksempelvis politibetjente, arbejdere inden for jernbanerne og sundhedsvæsnet. Her har regeringen fastfrosset lønningerne til stor utilfredshed blandt de ansatte. På den del af arbejdsmarkedet står de konkurrerende fagforeninger som OPZZ, Forum ZZ og ”Sierpeien”80” derfor stærkere. De ansatte i jernbanevæsnet har kæmpet for at beholde en lav pensionsalder (for nogle 55 år!). Ansatte i politiet har måttet opgive en del af deres økonomiske privilegier, men som følge af protesterne har regeringen trukket forslagene tilbage.

Share This