Europa Parlamentets medlemmer vejledes i gender neutrale ord

EU Parlamentet i Strassbourg Foto: Bebu 65

EU: “Gender neutralt sprog eller gender inkluderende sprog, er mere end et spørgsmål om politisk korrekthed. Et sprog afspejler og påvirker holdninger, opførsel og forståelse.” Sådan står der i den seneste opdatering af en vejledning for brugen af engelsk som arbejdssprog i EU.

Vejledningen konstaterer blandt andet, at sproget i EU ikke er gender neutral og at ordet “han” ofte bruges i situationer, hvor ordet også inkluderer kvinder. Det er ikke godt og skal ændres påpeger vejledningen.

Det skal i praksis ske ved at bruge gender neutrale ord. Eksempelvis “political leaders” i stedet for “statsmænd”. Vejledningen (side 59) anbefaler brugen af ord som “chair” (formand), spokesperson (talsmand) osv.

De gamle betegnelser er ifølge vejledningen diskriminerende, da de giver et indtryk for, at det kun er et køn, der repræsenterer et givent område. ota

Share This