Ad

EU vil også begrænse Polens landbrugsstøtte

Illustrationsbille: Dreamstime

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: For et par uge siden kom Europa Kommissionen med et udspil der begrænser udbetalingerne fra EU’s kohæsions- og regionalfonde med over 20 mia. euro i det kommende budget for den kommende budgetperiode (2021-2027). Men også landbrugsstøtten skal begrænses, står det til EU-kommissær for landbrug, Phil Hogan.

Det vil dreje sig et beløb på mellem 5 og 7 mia. målt i 2018 priser. Faldet i udbetalingerne skyldes især nedsættelsen af EU-fondene for udvikling af landdistrikterne, mens de direkte betalinger til landbruget “kun” vil falde med 1 pct. i alt. Kommissionen ønsker i højere grad end hidtil at støtte de mindre og mellemstore brug, kort sagt familiebrugene.

Derfor er der sat et loft over, hvor meget et enkelt landbrug vil kunne få i støtte. Der imødeses meget vanskelige forhandlinger om det kommende budget, interesserne EU-landene imellem er meget afvigende, iflg. polske iagttagere vil de kommende budget måske først kunne vedtages i begyndelsen af 2020.

Budgetforhandlingerne vil finde sted samtidig med, at der i forsommeren 2019 skal afholdes valg til Europaparlamentet. Efter det valg skal den ny Kommission og formandsposten herfor forhandles endeligt på plads. Også de forhandlinger ventes at trække ud, måske længere end set nogensinde.

Tagged with