EU Parlamentet opfordrer til skrappere midler over for Polen og Ungarn

EU Parlamentet Foto- Diliff

Polen/Ungarn: EU’s drøftelser med Polen og Ungarn har endnu ikke ført til, at disse lande tilpasser sig EU’s grundlæggende værdier, advarede Europa Parlamentet torsdag, som opfordrer til, at Europa Kommissionen tager skrappere midler i brug. En beslutning blev vedtaget med 446 stemmer for 178 imod og 41 hverken/eller, skriver EU Parlamentet på sit website.

Parlamentmedlemmerne konstaterer, at rapporter og erklæringer fra Kommissionen, FN, OSCE og Europarådet tyder på, at situationen i både Polen og Ungarn er blevet forværret siden igangsættelse af ​​artikel 7.


Parlamentsmedlemmerne påpeger, at de høringer, der blev afholdt af Det Europæiske Råd i henhold til traktatens artikel 7, hverken har været regelmæssige eller strukturerede og opfordrer hermed Rådet til at rette konkrete henstillinger til de berørte lande, herunder frister for at sikre, at EU-lovgivningen bliver overholdt.


“Rådets manglende effektive anvendelse af artikel 7 undergraver integriteten af ​​fælles europæiske værdier, gensidig tillid og troværdigheden af ​​Den Europæiske Union som helhed”, skriver Europa Parlamentet.


Teksten opfordrer også Kommissionen til at bruge alle de værktøjer, der er til rådighed, for at forhindre et alvorligt brud på fælles værdier. ota

Share This