Ad

EU domstolen: Polen har snydt med EU reglerne for luftforurening

Warszawa Foto: Radek Kołakowsk

Polen: Polen har i perioden 2007 til 2015 vedvarende overtrådt europæiske standarder for luftforurening. Det fastslår EU`s øverste domstol i sin dom torsdag, skriver internationale medier.

Agnieszka Warso-Buchanan fra ClientEarth, en miljø NGO, betegner torsdagens dom som et bevis på, at polske myndigheder har været alt for sløve til at gøre noget ved problemet.

“I mange år har de polske myndigheder været opmærksomme på omfanget af problemet og de foranstaltninger, der kræves af dem for at reducere luftforurening og dermed beskytte folks sundhed. Deres handling kan beskrives i tre ord: ineffektiv, utilstrækkelig og uagtsom, da luftkvalitetsplanerne er for vage, mangler kvalitetskravene til fast brændsel samt at standarderne for ovne gælder kun for nye enheder, siger hun på ClientEarths hjemmeside.

De polske myndigheders mangelfulde indsats resulterer ifølge WHO i næsten 47.000 dødsfald hvert år. Ifølge WHO ligger 33 ud af 50 mest forurenede byer i Europa i Polen.

Polens regerende parti Lov og Retfærdighed meddeler, at domstolens dom vedrører perioden, hvor det var den tidligere regering, under ledelse af Borgerplatformen, der havde magten. Polens premierminister Mateusz Morawiecki siger samtidig, at kampen om ren luft er en af regeringens prioriteter. Regeringen vil ifølge ham iværksætte et program ved navnet StopSmog, som skal afhjælpe problemet. Diverse miljøgrupper mener dog, at der var behov for langt mere radikale tiltag.

“Der gøres meget lidt for at løse problemet med luftkvalitet i betragtning af at omkring 47.000 polakker dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening,” siger Marek Józefiak, fra Greenpeace Polen til Financial Times.

Polens luftforeningsproblemer er et resultat af forældede opvarmningssystemer og afbrænding af affald i private hjem, Polens regerings satsning på kul til energiproduktion og tungt trafik. Flere polske byer, herunder turistbyen Krakow, kæmper med voldsom forurening, hvor grænseværdierne for partikelstofferne i atmosfæren overstiger de tilladte normer med flere hundrede procent.

Polens luftforurening og andre vilkår i Polen gør åbenbart ikke det helt store indtryk på den danske ambassadør i Polen Ole Egberg Mikkelsen, som i juli 2017 i sin kommentar i en række regionale dagblade udråbte Polen for et økonomisk mirakel på grund af landets økonomiske vækst. Men økonomisk vækst for en hver pris er formentlig ikke vejen frem, hverken for Polen eller resten af Europa. Læs vores kommentar. ota