Ad

EU Domstolen: Flygtninge kan ikke udvises, selvom de begår alvorlig kriminalitet

Illegale migranter på den serbisk-ungarske grænse Foto: Police.hu

EU: Flygtninge som i sit hjemland risikerer forfølgelse kan ikke udvises fra EU landene, selvom de begår alvorlig kriminalitet, konstaterer EU Domstolen, som har taget stilling til en henvendelse fra Tjekkiet og Belgien, skriver tjekkiske medier.

Ifølge EU Domstolen har retten til asyl og beskyttelse ingen indflydelse på rettighederne garanteret af Genevekonventionen. Selv asylansøgere dømt for alvorlig kriminalitet kan ikke fratages deres asyl, mener EU Domstolen.

Grunden til sagen ved EU Domstolen var en sag i Tjekkiet og Belgien, som i Tjekkiet handlede om en tjetjensk asylansøger, som fik asyl i Tjekkiet i 2006. Manden blev senere dømt til ni års fængsel for røveri og krævet udvist af Tjekkiet. I Belgien handlede sagen om en person fra Kongo som ligeledes begik alvorlig kriminalitet.

Ifølge EU Domstolen kan dog personer som begår kriminalitet ikke udvises, hvis de risikerer tortur og forfølgelse i deres hjemlande. ota