Ad

Et alternativt syn på højrepopulismen

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Boganmeldelse: Normalt skrives der stærkt kritisk om højrepopulisme. Men der er undtagelser. Den hollandske populisme forsker Cas Mudde har både i artikler og bøger behandlet emnet nuanceret. Det gælder i højeste grad også Eatwell og Goodwins bog om nationalpopulisme. Populisme er, sagt kort, ifølge forfatterne kendetegnet ved:

“distrust”, mistillid

“deprivation”, frustration og vrede

“dealignment”, at afvise andre

“destruction”, frygt for undergravning af værdier, spm ses som vigtige at bevare.

Forfatterne peger på, at liberale mainstreams ordvalg ofte er groft nedladende og latterliggørende, ja højrenationale betegnes som “fascister”. Psykologer udtaler sig gerne om “patienten”, det være sig Trump eller Orban, uden at kende eller møde ham/hende  overhovedet “face to face”.

Den herskende elite hylder konsensus demokratiet ud fra det gamle slogan TINA gående på at There Is No Alternative” (side 192) til det bestående. Mainstream eliten står reelt for post-demokratiet, magten skal cirkulere mellem snævre elitegrupper, som opererer bag en demokratisk facade (side 84).

Den voksende ulighed regnes ikke som et stort problem. Selvkritik og respekt for andres mening er stort set fraværende. Den herskende elite kobler sig således til gode gamle Platon. Vigtigst for demokratiet er i det perspektiv den rette viden, ikke antallet af vælgere. Derfor modstand mod at afholde folkeafstemninger.

Politisk korrekthed skal tælle, reel politisk debat helst lukkes (side 112). Mainstream eliten selv betjener sig af populistisk sprogbrug. Debatten er derfor blevet stærkt konfrontatorisk. Venstrefløjen, siger forfattern har svigtet, herfra lægges der stort set kun vægt på økonomi (side 261). Men frygt og usikkerhed, fx omkring globalisering og ukontrolleret immigration burde tages alvorligt. Kort sagt, bogen er bestemt værd at læse. Det er godt med alternative synspunkter, for demokratiets skyld.

Roher Eatwell, Matthew Goodwin, The Revolt against Liberal Democracy, a Pelican Book, Random House, UK,   first published 2018

Tagged with