Ad

Er Kaczynski på tilbagetog i Smolensk- tragedien?

Kister med de dræbte ved ulykken i Smolensk i 2010 her ved ankomst til Warszawa Foto- prezydent.pl

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Noget tyder på, at Jaroslaw Kaczynski, lederen for Lov og Retfærdighedspartiet, er ved at opgive at finde frem til ”sandheden” om årsagerne til den flykatastrofe, der den 10. april 2010 kostede hans bror, Lech Kaczynski, hans hustru og over 90 andre livet.

Det betyder også, at Kaczynski, måske også kredsen omkring ham, nok med undtagelse af forsvarsminister Antoni Macierewicz, formentlig ikke længere tør hævde, at katastrofen kan skyldes et attentat og måske ”onde kræfter” og ligefrem en ”sammensværgelse” mellem den daværende regeringschef Donald Tusk og Ruslands Vladimir Putin. Det skriver journalisterne Wojchiech Czuchnowski og Agnieszka Kublik i en analyse for ”Gazeta Wyborcza” (12.10.17).

De henviser i den forbindelse til Jaroslaw Kaczynskis udsagn i forbindelse med den 90. månedlige højtidelighed for flykatastrofen i 2010. I marts 2016 nedsatte den polske regering en særlig alternativ kommission for at finde frem til sandheden om katastrofen.

I 2016 kostede kommissionens arbejde 4 mio. zloty (ca. 6 mio. danske kroner). Nedsættelsen af kommissionen skete i mistillid til de konklusioner, som den tidligere regerings undersøgelse var nået frem til (Miller-kommissionens rapport). Den alternative kommission kom til at bestå af i alt 21 personer. Sammensætningen af kommissionen har skiftet over tid, men meget få informationer herom er kommet til offentlighedens kendskab.

Vi ved, at Wasclaw Berczynski trak sig reelt fra formandsposten, da han rejste til USA, men hvad hans arbejde her har bestået af er uvist. Også selve arbejdet i kommissionen har været hemmeligholdt. Der skulle være kontakter til nogle af ”de bedste institutter” i verden, hvilke ved vi ikke. Der er også megen mystik omkring det arbejde som eksperten Frank Taylor skal have udført. Der er blevet gennemført en del rekonstruktioner og forsøg, for at få klarlagt mulige alternative hændelsesforløb, men ingen rapporter herom og konklusioner er blevet offentliggjort. Heller ikke de lovede kontakter til den russiske undersøgelseskommission (MAK) er blevet gennemført eller har ladet sig gennemføre.

Alt dette, siger de to journalister, er formentlig årsag til, at Jaroslaw Kaczynski nu ser ud til at være på vej bort fra at tro på, at et attentat har været årsag til katastrofen i 2010. Der er ikke fundet sprængstoffer, hverken på flyvraget eller ligene. Det taler heller ikke til fordel for et attentat.