East StratCom i kursskifte efter kritik fra Holland

Fake News Foto- Marco Verch

Af Jesper Larsen

Debat: Mr. East’s redaktør skriver i en leder fra 25. februar, at han, af en dansk journalist, er blevet kritiseret for at citere et medie, der er listet på EU’s East StratCom propagandaliste. Den underlødige kvalitet af East StratCom’s arbejde gør i sig selv kritikken af Mr. East forfejlet, men et bemærkelsesværdigt kursskifte hos East StratCom, viser at selv East StratCom er enig Mr. East’s redaktør. Bare fordi medier spreder ”pro-Kreml misinformation” betyder det ikke de er propaganda medier, hvilket man den 24. februar kunne læse på East StratComs egen hjemmeside, hvor de har ændret terminologi fra ”disinformation outlet” til ”outlet where the disinformation appered”. Det er der en årsag til.

Ændringen af terminologi skyldes, at den skandaleombruste gruppe igen er havnet i modvind, denne gang i Holland. Her konstaterede etablerede og toneangivende medier, at de selv var listet fire ud af fem gange for noget der ifølge redaktører og mediekritikere tilmed ikke var propaganda.

“East StratComs angiver/samarbejdspartner var i alle tilfældene en lille organisation ved navn ”Promote Ukraine NGO”, der i et af tilfældene fra 2015 var utilfreds med kritik af den omfattende korruption i Ukraine og i stedet synes man skulle fokusere på forbedringerne. Ironisk nok er der ingen forbedringer i forhold til korruptionsbekæmpelsen og den Internationale Valutafond har stoppet udbetalinger til Ukraine og i januar sendt et brev med klare krav til korruptionsbekæmpelse til Ukraines præsident. Jeg har skrevet om korruptionen tidligere på Kommunikations Forum.

Til det hollandske medie TPO, der var listet for redaktionel dækning af en Ukraine debat, sagde en hollandsk medieekspert, at East StratCom og deres samarbejdspartnere var ”en propagandaklub” med amatøristiske arbejdsmetoder og tilføjede, at ”Hvis du ser på deres database, så er der ingen underbygning [af fakta]”. Chefredaktøren for Hollands næststørste avis, Algemeen Dagblad, udtalte, at ”med East StratCom som fake news-bekæmper, så havde vi slet ikke brug for fake news” og at den bedste undskyldning for gruppen var, at de havde haft et ”oversættelsesproblem” i forhold til den hollandske dækning.

En parlamentariker fra socialistpartiet har krævet, at den hollandske indenrigsminister tager sagen op og får stoppet finansiering af enheden, der efter hans mening truer pressefriheden ved at liste dækning af et Ukrakrine-kritisk møde som ”fake news”. Derfor har East StratCom været tvunget til retræte og ændre mærkatering af deres propaganda listninger.

Uforsigtighed overfor etableret presse

Normalvis har East StratCom været meget opmærksomme på at undgå vrede fra etablerede medier, da en af deres opgaver er at infiltrere disse. Et eksempel er, at East StratCom flere gange har undgået at liste Jyllands-Posten for propaganda. Den ene gang i forbindelse med en kronik, skrevet af professor emeritus Helmuth Nyborg i JP, der blev refereret korrekt af et andet medie, som var det eneste, der blev listet. East StratCom tilbageviste kronikken med notorisk falske oplysninger om Nyborg, som de beskyldte for at være ”miskrediteret”, til trods for han netop havde vundet en retssag mod dem, der havde beskyldt ham for uredelighed, hvilket den pågældende kronik netop tog afsæt i.

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/bilag/56/1696792.pdf

Ikke første gang East StratCom er i vælten

Det er ikke første gang, at East StratCom kritiseres for deres arbejdsmetoder, budskaber og selv at bedrive propaganda. For et år siden blev det afsløret, at et indlæg fra debattør, Iben Thranholm, på Russia Insider, var listet som det typiske ”Kreml-narrativ”. Sagen blev taget op af Marie Krarup (DF) i Folketinget og en række debattører skrev en kritik i Berlingske under rubrikken ”28 kommentatorer: Udenrigsministeren støtter sortlistning af Iben Thranholm”. East StratCom har i dag fjernet listningen med henvisning til, at episode et og to af deres nyhedsbrev kun var test versioner, men hverken East StratCom eller den danske udenrigsminister har nogensinde erkendt det var en fejl, Samuelsen mente tvært i mod det var en kendsgerning.

I februar 2017 afslørede Politiken i samarbejde med undertegnede, at East StratComs kilder mildt sagt var tvivlsomme. East StratCom beskyldte ”russisk-støttede separatister” for at have indledt en offensiv mod ukrainske regeringskontrollerede styrker, men det viste sig, at det var omvendt, som Politiken nøje gennemgår i en artikel med rubrikken ”EU fanget i propaganda krigens tåger

Kilderne til East StratComs postulat var, udover åbenlyst partiske, hjemmesiden InformNapalm, der overfor avisen afviste at have noget at gøre med ukrainske sikkerhedstjenester, men omvendt viste sig at være de samme folk bag den ukrainske dødsliste, Myrotvorets, der lister ”terroristkollaboratører” inklusive journalister fra Danmark. Dødslisten støttes af den Ukrainske udenrigsminister. Udenrigsminister Anders Samuelsen oplyste i den forbindelse til Marie Krarup i Folketingssalen, at han havde taget initiativ til at rette op på East StratComs arbejdsmetoder, så der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved gruppens arbejdsmetoder og kvalitet.

Det konkrete resultat dengang var, at der på East StratComs nyhedsbreve – udsendt med EU som afsender – ny blev indført en lang ansvarsfraskrivelse om at deres arbejde på ingen måde var udtryk for nogen officiel EU-holdning. Ligeledes ophørte East StratCom op med at liste personer ved navn og angivelser som ”pro-Kreml propagandister”, som de tidligere havde gjort. East StratCom har efterfølgende igen markedsført historien, der blev tilbagevist i Politiken, og som internationale eksperter betegnede som propaganda, så Samuelsens ord har ikke haft nogen større betydning.

Som et sidste eksempel kan nævnes at East StratCom tilsyneladende er holdt op med at liste kritik af såvel EU’s som Sveriges immigrationspolitik som ”pro-Kreml misinformation”. Jeg har på Folkets Avis givet fire eksempler på nyhedshistorier, der intet har med Rusland at gøre, men som arbejdsgruppen listede som propaganda.

Topmålet af ”fejlskud” for East StratCom må dog siges at være arbejdsgruppens kategoriske benægtelse af, at der fandtes ”no-go”-zoner i Sverige, der ifølge East StratCom var ”en komplet fabrikeret historie” fordi man i stedet mente at de svenske myndigheders egen eufemisme, ”sårbare områder”, skulle anvendes. Dette eksempel alene illustrerer hvilken virkelighedsopfattelse man har i East StratCom, der nu tilsyneladende har erkendt, der trods alt er grænser for hvilke fortællinger man kan fabrikere.

Kildekritik og propagandaproblem

Tydeligvis har Mr. East ikke et problem i sig selv med at anvende kilder, der er listet for at sprede ”pro-Kreml misinformation”, for det mener East StratCom ikke længere selv.

Problemet er i stedet den lange række af etablerede medier og journalister, der har East StratCom korrelerede historier, som de bringer uden egen research, kildekritik i et samarbejde, der aldrig oplyses overfor disse mediers læsere eller seere.

Jeg kan sagtens finde emner, som jeg og Mr. East’s chefredaktør er helt uenige om, og derfor naturligvis også er uenig med vinklingen af de konkrete artikler. Det ændrer ikke på, at jeg ser Mr. East som et uafhængigt medie, der ikke har intentioner om at bringe forkerte og misvisende oplysninger, og som i sidste ende selv står på mål overfor de kilder mediet anvender. Heraf kunne den etablerede presse lære en hel del af uafhængige medier.

Mr.East opfordrer til debat. Vi sorterer ikke mellem “rigtige” og “forkerte” holdninger, alle kan komme til orde, så længe man overholder de presseetiske regler. En åben debat er den eneste måde, vi alle sammen kan blive klogere. Send dit debatindlæg til Mr.East. 

Share This