Ad

Det polske forsvarsbudget for 2019- med en hel del ”kreativ bogføring”

Polsk militær, her i Afghanistan Foto: Polish Ministry of National Defence

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Polen og Danmark vil begge gerne følge Donald Trump´s krav om hævelse af militærudgifterne. Det vil også ske, i hvert fald officielt. I Danmark skal militærudgifterne stige til foreløbig 1.5 pct. af BNP og i Polen til 2 pct. I både København og Warszawa har haft svært ved at finde penge og har derfor grebet til ”kreativ bogføring” ved at bringe udgifter ind under forsvarsbudgettet, der før var placeret andetsteds.

I Polen går man en del videre end Danmark. I 2019 skal Polen bruge i alt 44.7 mia. zloty (ca. 75 mia. danske kr.) på forsvaret, skriver ”Gazeta Wyborcza”, og i det tal er endda ikke iberegnet de 2 mia. dollar, som skal bruges til at få etableret permanente amerikanske militærbaser (”Fort Trump”), dersom planerne herom bliver godkendt i den amerikanske kongres.

Iflg. de oprindelige planer skulle territorialforsvaret i 2019 bringes op til 53.000, i finanslovsforslaget er der kun penge nok til 26.000. Den kreative bogføring kommer til udtryk på flere måder. Forsvarsministeriet medtager således på budgettet udgifter til anlæg af lokale veje med den tvivlsomme begrundelse, at de jo (også) bliver brugt af militæret. Udgifterne til lokale veje vil iflg. ”Dziennik Zbrojnego” være på 5 mia. zl, ca. 8 mia. danske kr., over de næste ti år. Det svarer omtrent til de penge der skal bruges til modernisering af polsk militær, altså et meget stort beløb.

Grænsepoliti, redningstjeneste samt udgifter til ”beskyttelse af staten” er også med på forsvarsbudgettet, selv fly beregnet til VIP personale. Ydelser til pensioner for militært personel tæller også godt på forsvarsbudgettet, for 2019 11 pct. og en del mere end i 2018. Udgifterne til modernisering af forsvaret skal efter planen vokse med 5.9 pct. Det er ikke et særlig stort beløb, da der er tale om indkøb af meget dyre våben. Sammenlagt skal forsvarsbudgettet vokse med 3.8 mia. zloty (ca. 6 mia. danske kr.) i 2019, men i hvert fald den ene milliard vil gå til det, der bedst kan betegnes som ”ikke-militære” formål. De samlede væbnede styrker skal efter planen være på 110.000.