Danske medier og Facebook debattørers ubemærkede metamorphosis

Flygtninge eller migranter? Foto: Ota Tiefenböck

Af Ota Tiefenböck

BLOG: Da vi i vores artikler om migrantkrisen i Europa i sin tid valgte at benytte ordet ”migrant” i stedet for ”flygtning”, blev vi af flere Facebook debattører beskyldt for at piske en negativ stemning op. Kritikerne mente, at ordet ”migrant” er et ”højreorienteret værdiladet skældsord” med ”konnotationer til frivillig indvandring”. Mr. East ved at bruge denne betegnelse anerkendte ifølge kritikerne ikke, de mennesker, som flygter fra krig og ødelæggelse og var med til at forstærke en negativ stemning i forhold til indvandring.

Jeg tillod mig dengang at redegøre for redaktionens disponering, men fik alligevel en del negative kommentarer og ikke mindst beskyldninger om fremmedhad. Hovedparten af danske medier, herunder DR, valgte på daværende tidspunkt den sikre vej ved at bruge det neutrale udtryk ”flygtninge og migranter”, formentlig for at undgå kritik og for at optræde politisk korrekt.

I dag, knap halvandet år senere, må jeg konstatere, at Facebook debattørerne og de fleste danske medier åbenbart er begyndt at se anderledes på migrantkrisen og brugen af de forskellige betegnelser. De dengang ganske aggressive Facebook debattører ytrer sig ikke længere så selvsikkert, som de gjorde. Det sker faktisk ganske sjældent, at de over hovedet kommenterer problematikken.

Det er dog endnu mere bemærkelsesværdigt, at de fleste danske medier rask væk og ganske ubemærket er begyndt at bruge ordet ”migrant” i stedet ”flygtning” eller ”flygtning og migrant”. De altid korrekte DR, Politiken og flere andre, som blot for nogle måneder siden altid og ganske kategorisk brugte det neutrale udtryk ”flygtninge og migranter”, konstaterer således f.eks., at henholdsvis ”Det gode vejr lokker flere migranter over havet” og at ”Tusinder af migranter er reddet ved flere redningsaktioner i Middelhavet.” Blot for at nævne et par eksempler på denne forvandling.

Det er umiddelbart svært at tænke sig til, hvad denne pludselige forandring skyldes, og hvilke overvejelser, der har ført til, at mange danske medier nu har ændret deres ordvalg ved dækningen af migrantkrisen. Argumentationen i sin tid var nemlig enten, at alle var flygtninge (brug af ordet ”flygtning”) eller at de ankomne både var flygtninge og migranter (brug af ordene ”flygtninge og migranter”). De danske mediers nye linje og nye betegnelser betyder formentlig ikke, at medierne nu betegner alle de ankomne som økonomiske migranter. Det er dog et faktum, at medierne og de mange tidligere så aktive Facebook debattører, til forskel for Mr.East, åbenbart mener noget andet, end hvad de har ment i begyndelsen af krisen.

Share This