Ad

Dalende opbakning til EU medlemskab i Ukraine

Juletræ på Uafhængighedspladsen i Kijev Foto: Ota Tiefenböck

Juletræ på Uafhængighedspladsen i Kijev Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ukraine: At blive EU-medlem er stadig et ønske blandt mange ukrainere. I september 2016 blev det ønske støttet af 51 pct. af de adspurgte i en større sociologisk undersøgelse gennemført af Razumkov Center og gengivet i “Ukrainian Week”.

Men i forhold til tilsvarende undersøgelser i 2014 og 2015 er der tale om et fald, fra henholdsvis 59 og 57 pct. Eksperter peger her på flere årsager.

For det første, at asscieringsaftalen med EU ikke har påvirket levestandarden for de fleste ukrainere, at EU efter manges opfattelse ikke har handlet resolut nok i forhold til Rusland, og, nok så vigtigt, at forhandlingerne om indførelse af et visum-frit regime mellem Ukraine og EU trækker ud.

Til gengæld er opbakningen til et NATO medlemskab vokset, fra 38 pct. i 2014 til 43 pct. i 2016, modstanden er dalet fra 40 pct. til 29 pct. Utilfredsheden er generelt voksende. Antallet af ukrainere der mener, at landet bevæger sig i den forkerte retning er næsten fordoblet siden Maidan!