Centraleuropæisk indblik: Polsk arbejdsmarked i dialog igen

Illustrationsfot: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Det polske arbejdsmaked er på vej til mere regulering, efter arbejdsgiverne og fagforeningerne er begyndt at tale sammen igen

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Siden juni 2013 har Polen ikke haft de såkaldte ”trepartsforhandlinger” på arbejdsmarkedet. Indtil 2013 havde eksisteret en særlig ”trepartskommission”, men fagforeningerne satte en stopper for samarbejdet, da de ikke kunne få optaget spørgsmålet om ”elastiske arbejdstider” på dagsordenen.Men nu er der på et møde mellem repræsentanter for arbejdsgivere og fagforeninger skabt enighed om oprettelse af en helt ny institution, betegnet som ”Rådet for Samfundsdialog”, hvor for eksempel emner som minimalløn, regulering af pensioner og kriterier for modtagelse af socialhjælp kan blive diskuteret.

Det nye råd er blevet forhandlet på plads mellem arbejdsgivere og fagforeninger og helt uden om regeringen. Modsætningen mellem fagforeninger og regering var tilsyneladende større end mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Det nye råd vil reetablere de korporative strukturer på det polske arbejdsmarked, der har eksisteret med stærkt skiftende held over årene siden 1989.

Share This