Ad

Broen til Krim åbnet

Broen til Krim Foto: European Space Agency

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/Ukraine: I tirsdags indviede Vladimir Putin under stor festivitas broforbindelsen til Krim, den 19 km. lange broforbindelse over Kerch-strædet. Onsdag blev forbindelsen åbnet for privat trafik. Alene i de første 12 timer efter åbningen passede 14.000 køretøjer broen. Broen har fire spor.

Det har taget to år at bygge broen. Næste år indvies jernbaneforbindelsen. Her er planlagt 47 daglige afgange. Bygningen af broforbindelsen har været kompliceret pga. vanskelige geologiske forhold og har derfor været dyr, anslået til at have kostet omkring 3 mia. euro.

Dertil kommer infrastrukturinvesteringer på halvøen til mindst 1 mia. euro ekstra oveni. Bygningen af broen har været en nødvendighed for Rusland, da stort set al trafik fra Ukraine er ophørt.  Før bygningen af broen kunne en rejse fra Moskva til Simferopol tage op til 32 timer, nu er rejetiden markant lavere.

Der blev efter annekteringen i 2014 indsat en del færger, men store forsinkelser kunne ikke undgås. For at lette presset blev der flere startet billige flyafgange til halvøen. Det skønnes at trafikken mellem Kuban-regionen og Krim efter åbningen af forbindelsen vil stige med mindst 35-40 pct.

Straygazmontazh, der ejes af Arkadi Rotenberg, der er en nær ven af Vladimir Putin, har stået for byggeriet. Ud over anlægget af broen har Rusland haft store udgifter forbundet med at bringe vand og strøm til Krim. Før annekteringen stod Ukraine for omkring 85 pct. af forsyningerne med både el og vand.

Landbruget har været hårdt ramt af manglen på vand, og drikkevandet i Sevastopol er stadig for saltholdigt. Der er dog udsigt til, at omstillingen af el-og vandforsyningen helt vil være  tilendebragt inden for en  forholdsvis kort tid. Der er allerede ført elkabler fra Rusland  og opført stationære kraftvarmeværker, ligesom der anvendes solenergi. Åbningen af broforbindelsen kommer naturligvis ikke som en overraskelse for omverdenen, for byggeriet har jo stået på i to år. Men den markerer, at Krim nu også fysisk er fast forbundet med Rusland.