Berlins politi freder arabiske kvarterer under Ramadanen, ingen P-bøder

 

Berlin Neukölln Foto: Gunnar Klack

I denne uge starter den muslimske fastemåned Ramadanen. I lighed med foregående år har Berlins politiledelse udstedt et cirkulære til samtlige menige politibetjente med særlige instrukser.

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Ifølge Berliner Zeitung opfordres alle betjente i Berlin til at udvise særlig skånsomhed under udførelse af politimæssige rutineopgaver under ramadanen, da mange praktiserende muslimer kan vise sig at være mere ”letantændelige” og sårbare end normalt, i og med at de ikke må indtage føde fra daggry til solnedgang.

Betjentene anmodes om at udvise særlig skånsomhed, da anholdelser, kropsvisiteringer og ransagelser kan føre til besvimelser og mere aggressiv adfærd normalt hos mistænkte gerningsmænd med muslimsk baggrund.

Videre i cirkulæret hedder det, at betjente opfordres til at se igennem fingre mod brud på færdselsloven i weekenden omkring 25. juni, hvor fastemåneden slutter. Især lægges der vægt på, at man skal se mildere på parkeringsforbud. Det vil i praksis sige, at der ikke skal udstedes P-bøder i visse kvarterer i Berlin. De samme kvarterer, hvor betjente dagligt udsættes for vold, stenkast og lignende under udførelse af rutineopgaver.

Endvidere skriver politiledelsen, at den muslimske fastemåned er ”af en anden kvalitet” end den kristne faste, så derfor skal der tages særlige hensyn.

Cirkulæret melder dog intet om, hvorvidt samme hensyn skal tages i forhold til folk med anden religiøs baggrund, såsom kristne protestanter, katolikker og jøder, som også fejrer religiøse højtideligheder.

Share This