ASEAN landene og krigen i Ukraine, uklare og modsat rettede udmeldinger

Illustrationsfoto: Министерство обороны Российской Федерации

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: De sydøstasiatiske lande, også kaldt ASEAN landene, forholder sig meget forskelligt til krigen i Ukraine. Udgangspunktet er: hvad tjener de nationale interesser bedst. Landene er geografisk på afstand fra Europa. Mange har igennem historien haft deres blodige kampe mod vestlige magter. Det fastslås i en analyse fra det anerkendte tjekkiske Institut for Internationale Relationer (IIR) 18.4.2022.

Holdningerne går lige fra fordømmelse til accept af de russiske handlinger. Singapore har skarpt fordømt den russiske invasion, hvorimod Brunei og Philipinerne har i uklare vendinger taget afstand, men uden åbent at betegne Rusland som aggressor. Malaysias udmeldinger har været endnu mere ”vattede”. Thailand og Cambodja har begge udtrykt deres ”dybe bekymring” og understreget behovet for deeskalering og behovet for fredelige diplomatiske løsninger. Vietnam og Laos har helt undgået åben kritik af Rusland. Myanmar har klart støttet Rusland.

På den baggrund har ASEAN på deres møder kun været i stand til at udsendte bredt formulerede fælles erklæringer, når det gælder krigen i Ukraine. I forbindelse med afstemningen 2. marts i FN støttede 8 lande nølende resolutionen, der fordømmer invasionen. Vietnam har haft konflikter med Kina, men er samtidig afhængig af Kina, Vietnams største handelspartner. Det samme gælder Laos og Cambodja og i endnu højere grad. Kina slår på princippet om respekt for territorial suverænitet, men har haft konflikter med flere lande i regionen om grænserne til havs.

Risikoen for åben konflikt mellem USA og Kina omkring Taiwan er på ingen måde overvundet. Den kan meget vel blusse op, den dag der ikke længere er krig i Ukraine. En regulær krig mellem Kina og USA vil have langt større følger globalt end krigen i Ukraine. Kina er som bekendt en økonomisk supermagt. De fleste lande i regionen forsøger at undgå stormagtsdominans, det være sig fra USA eller Kina. Derfor læner en del mindre lande sig til Japan. Rusland har forsøgt at undgå at blive involveret i konflikter mellem Kina og andre ASEAN lande om fx om grænserne til havs. På samme måde har Kina undladt at involvere sig i Ruslands konflikter med Ukraine og har ikke anerkendt den russiske annektering af Krim.

Ruslands betydning i regionen er beskeden målt efter økonomisk styrke. Samhandelen for varer mellem Rusland og ASEAN landene er ikke meget større end New Zealands. Men Rusland er, ikke at forglemme, største våbenleverandør til regionen. Den udgør på årsbasis 10.7 mia. dollar mod USA’s 7.9 mia. De russiske priser på våben er lavere end USA’s. Det har haft stor betydning. Krigen i Ukraine skader også ASEAN landenes økonomier. At krigen derudover har gjort Rusland endnu mere afhængig af Kina er også problematisk. Ukraine har helt naturligt opfordret ASEAN landene til at tage klart afstand fra Rusland. At det sker i praksis er ikke sandsynligt. Krigen er ikke vigtig nok.    

Share This