Året 2018, det fastfrosne forhold mellem Ukraine og Polen

Den polsk-ukrainske grænse i Krakivets Foto: Go travel

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Ukraine: Der har i året 2018 ikke været ret mange kontakter på topniveau mellem Polen og Ukraine, skriver Ukrinform. Reelt har forholdet mellem de to lande været nærmest nedfrosset.

De to landes præsidenter, parlamentsformænd og regeringschefer har i 2018 ikke haft officielle møder overhovedet. Andzej Duda og Petro Porosjenko har uundgåeligt stødt på hinanden i forbindelse med topmøderne i Vilnius, München og i Bruxelles, ellers har kommunikationen været begrænset til telefonsamtaler af og til mellem de to landes regeringschefer, Hrojsman (Ukraine) og Morawiecki (Polen).

Der har i 2018 været historiske højtideligheder med deltagelse af de to landes præsidenter, fx forbindelse med 70 året for Wolynmassakrene på polakker i Ukraine, hvor Duda var med, og i Sahryn, hvor Porosjenko var med for at mindes ofrene for mordene på landsbyens ukrainske beboere. Men ingen af de historiske markeringer er sket i fællesskab de to lande imellem. Det er et rammende bevis for, at Polen og Ukraine ikke har overvundet deres indbyrdes historie-krig.

I februar 2018 vedtog det polske parlament den berømte ”Holocaust-lov”, IPN-loven der gør det strafbart at påstå, at polakker medvirkede ved jødeudryddelserne og benægte UPAs, de ukrainske militsers drab på titusinder polakker i Vestukraine under anden verdenskrig. Loven gav anledning til protester ikke alene i Israel og USA, også i Kijev. Men Ukraine har den samme type historie-love.

Den polske forfatningsdomstol har endnu ikke afgivet sin kendelse om den del af IPN-loven, der vedrører Ukraine. Der har i 2018 også været kontroverser de to lande imellem på grund af opførelse af nye mindesmærker for krigens ofre, fx en ny statue på kirkegården (Lyczakowski) i Lviv.

Trafikken mellem Polen og Ukraine er taget voldsomt til, men det trækker ud med at få opført nye grænseovergange. Problemet bliver i hvert fald ikke løst i 2019. Det betyder fortsat alenlange køer ved de grænseovergange, der er.

Ukraine beklager sig også over de meget få ukrainske konsulater i Polen, som kan bistå de op mod 2 mio. ukrainere, der er bosat i Polen permanent eller midlertidigt. Mange ukrainere bliver stadig groft underbetalt af polske arbejdsgivere.

På andre områder går det bedre. Polen og Ukraine er i hvert fald i store træk enige i politikken over for Rusland, så længe Polen ser en national interesse heri. Polen er fx også med til at uddanne ukrainske soldater.

Samhandelen mellem Polen og Ukraine og mellem Ukraine og EU er vokset en del. Så problemerne mellem de to lande er mest forbundet med historien og om forholdene for ukrainere bosiddende i Polen.

Share This