Ad

Anarki i Polen

Foto: Olek Remesz

Af Michael Hardenfelt

Polen: Mundkurvsloven – som b.la. forbyder polske dommere at betvivle andre dommeres kompetence og som åbner for disciplinær afskedigelse af dommere, som udviser en kritisk holdning til regeringens retsreformer – blev i går (23. januar) vedtaget i Sejmen. Nu skal den underskrives af præsidenten.

Samtidigt afsagde Højesteret også i går i en fælles samling med 60 dommere kendelse om, at dommere udpeget af Neo-Domstolsrådet (altså det domstolsråd, der er politisk udvalgt under den nuværende regering) IKKE er dommere. Afgørelsen har ikke tilbagevirkende kraft, og domme tidligere afsagt af disse dommere er således gældende.

Regeringspartiet har indtil videre erklæret, at dommen fra Højesteret er synspunkter, som er udtrykt i forbindelse med en privat social sammenkomst.

Der tales mere og mere om, at den juridiske situation ikke lever op til EU-standarder, og at Polen må forlade unionen. Ingen har dog anvist, hvordan dette skal ske, hvis Polen ikke frivilligt melder sig ud.

Dagens dom fra Højesteret er en klar overtrædelse af mundkurvsloven, som dog ikke var gældende, da dommen blev afsagt.

Jeg er ikke glad for at forudsige fremtiden, men undtagelsesvist vil jeg gerne forudsige, at den nærmeste fremtid i både Polen og Bruxelles bliver præget af en ret ophedet stemning.

PS – Polens præsident deltog i dag IKKE i en mindehøjtidelighed for frigørelsen af Auschwitz, hvor ellers alle andre verdensledere deltagere. Præsident Duda var fornærmet over ikke at måtte præsentere sin egen version af historien.